102. Veener

The patient came for the correction of the shape of the upper right lateral incisor. The treatment began with teeth whitening, and a single veneer with minimally invasive preparation was made. To perfectly match the color and shape, individual characterization was applied to the patient.

PRZED
PO

100. Smile makeover with deprogramming

The treatment started with deprogramming and orthodontic treatment. A Digital Smile Design (DSD) was performed to create a new smile, achieved with the use of crowns and veneers.

PRZED
PO

94. Replacement of old bridges

The treatment began with deprogramming and implant placement. During the healing period, the patient used temporary bridges designed based on the deprogrammed bite. Full-ceramic crowns were made to improve the shape and alignment of the front teeth. The temporary bridges were replaced with individual aesthetic connectors and restorations on natural teeth.

PRZED
PO

93. Rehabilitacja narządu żucia z poprawą estetyki

Leczenie rozpoczęto od deprogramacji i szynoterapii. Zęby wymagające leczenia endodontycznego zostały wyleczone i wzmocnione wkładami, wszczepiono implanty w miejscu utraconych zębów. Wykonano odbudowę górnego łuku z kalibracją zgryzu. Dolny łuk w trakcie przebudowy i gojenia.

PRZED
PO

92. Improvement of aesthetics with the use of veneers

The treatment began with teeth whitening. Four veneers were made with shape and color characterization.

PRZED
PO
Do you have questions?
Would you like to schedule an appointment?
Call us