1. Odbudowa odcinka przedniego - 6 koron pełnoceramicznych

Początek leczenia - całkowitej przebudowy uśmiechu ropoczęliśmy od planowania DSD (cyfrowe planowanie uśmiechu) oraz przebudowy zgryzu (za pomocą deprogramtora Koisa). Na zdjęciach widać pierwszy etap metamorfozy - zmainy w odcinku przednim w celu poprawienia estetyki.

PRZED
PO

62. Wymiana starego mostu, licówki

Po akceptacji projektu uśmiechu, wykonano nowy most oraz licówki dla poprawy kształtu i koloru.

PRZED
PO

61. Wielospecjalistyczne leczenie zespołowe

Leczenie rozpoczęto od specjalistycznego badania i skonstruowania wielokierunkowego planu leczenia. W pierwszej kolejności przeprowadzono leczenie ortodontyczne. Wszczepiono 2 implanty w pozycji szczątkowych dwójek i brakujących zawiązków trójek. Zaprojektowano nowy uśmiech za pomocą protokołu DSD. Wykonano przebudowę za pomocą mostów, koron i koron na implantach.

PRZED
PO

60. Wymiana starego mostu metalowo - ceramicznego

W pierwszej kolejności oceniono i wyleczono filary odsłonięte spod starego mostu. Wykonano projekt uśmiechu i przebudowę górnego łuku, za pomocą nowego mostu i koron pełnoceramicznych.

PRZED
PO

58. Poprawa estetyki odcinka przedniego

Pacjentka trafiła do gabinetu z powodu poprzebarwianych i nieszczelnych wypełnień odcinka przedniego. Leczenie rozpoczęto od wymiany wypełnień i leczenia endodontycznego martwych zębów. Wykonano 6 koron pełnoceramicznych w kolorze wybranym przez Pacjentkę. Po akceptacji projektu, w krótkim czasie Pacjentka otrzymała nowy uśmiech. To pierwszy etap poprawy estetyki. W dalszej kolejności planowane jest przebudowanie dolnego łuku.

PRZED
PO
Do you have questions?
Would you like to schedule an appointment?
Call us