61. Wielospecjalistyczne leczenie zespołowe

Leczenie rozpoczęto od specjalistycznego badania i skonstruowania wielokierunkowego planu leczenia. W pierwszej kolejności przeprowadzono leczenie ortodontyczne. Wszczepiono 2 implanty w pozycji szczątkowych dwójek i brakujących zawiązków trójek. Zaprojektowano nowy uśmiech za pomocą protokołu DSD. Wykonano przebudowę za pomocą mostów, koron i koron na implantach.

PRZED
PO

100. Smile makeover with deprogramming

The treatment started with deprogramming and orthodontic treatment. A Digital Smile Design (DSD) was performed to create a new smile, achieved with the use of crowns and veneers.

PRZED
PO

103. Full arch reconstruction

The patient underwent a series of  procedures including orthodontic treatment. After the splint therapy, a trial version of restoration was prepared (mock up). Upon acceptance, the final full-ceramic work was made on natural teeth and implants.

PRZED
PO
Do you have questions?
Would you like to schedule an appointment?
Call us